Privacy Beleid

Content op de site

Hoewel wij ernaar streven om correcte informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de content op deze website juist en volledig is. Verwijzingen naar andere sites zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruikers van de site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden die getoond zijn op deze website. Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om de informatie op deze site te wijzigen zonder enige aanmelding of bekendmaking vooraf. Als u vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

 

Privacy wetgeving

WeMobile Holding BV, gevestigd aan Klokgebouw 193, 5617AB Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Kantoorgegevens
WeMobile Holding BV

Contactgegevens
coen.vermeulen@we-mobile.nl
+(31) 6 57710742

 

Persoonsgegevens die WeMobile verwerkt

Ons bedrijf verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Daarnaast verzamelen wij het IP-adres van apparaten.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ons bedrijf verwerkt

Onze website verzamelt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Tevens heeft onze website en/of dienst niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op,dan verwijderen wij deze informatie direct.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ons bedrijf persoonsgegevens verwerkt

Ons bedrijf verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen naar aanleiding van een (aan-)vraag die wij van jou hebben ontvangen
 • Onze dienstverlening uit te kunnen voeren zoals een bestelling afhandelen
 • Geautomatiseerde besluitvorming en keuze-assistentie
 • Ons bedrijf neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker tussen zit.

Welke gegevens ons bedrijf verwerkt bij een bestelling

Ons bedrijf verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Consument:

 • Volledige naam
 • Postcode en huisnummer
 • Je emailadres en telefoonnummer
 • Je geboorte datum
 • Het telefoonnummer, de volledige naam en emailadres van een eventuele contactpersoon

Partner of dealer:

 • Beroep en specialisatie
 • Akkoord op privacy en cookie verklaring
 • Akkoord op gebruiksvoorwaarden
 • Notificatie instellingen voor email en telefoon
 • Organisatienaam
 • Emailadres en telefoonnummer
 • Volledige naam

Leverancier:

 • Gebruikersnaam
 • Wachtwoord
 • Leveranciersnaam

Hoe lang ons bedrijf egevens bewaart

Ons bedrijf bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens: 24 maanden

Delen van persoonsgegevens met derden

Ons bedrijf verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dus bijvoorbeeld wanneer je een product bij ons bestelt en dit wordt door ons naar je toegestuurd. Wij zullen enkel en alleen die gegevens verstrekken die noodzakelijk zijn voor uitlevering. Ook zullen gegevens niet worden bewaard of opgeslagen. De gegevens die wij ontvangen worden beheerd  en opgeslagen door middel van systemen beheerd door Cooperatie Power-S UA te Eindhoven. Hierop slaan wij echter geen informatie op naar aanleiding van jouw website bezoek aan ons.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ons bedrijf gebruikt

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer. Ons bedrijf gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Wij zullen enkel voor eigen gebruik first party cookies plaatsen en derden, waaronder ook Google Analytics zullen nooit toegang krijgen tot deze informatie.

Ons bedrijf gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Ons bedrijf gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Wij plaatsen cookies van Google Analytics die jouw surfgedrag bijhouden in de vorm van website statistieken. De bewaartermijn voor de cookies is 24 maanden.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
• Meer informatie over cookie-instellingen Chrome
• Meer informatie over cookie-instellingen Firefox
• Meer informatie over cookie-instellingen Internet Explorer / Edge
• Meer informatie over cookie-instellingen Safari

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ons sturen . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. Ons bedrijf wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe ons bedrijf persoonsgegevens beveiligt

Ons bedrijf neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Privacy beleid van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website zijn verbonden. 365fitshop.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient het privacy beleid van de betreffende website geraadpleegd te worden.

Klacht indienen

Indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door ons bedrijf niet in overeenstemming is met deze privacy statement en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de betrokkene contact opnemen met de contactpersoon van ons bedrijf.